//ut.bible(pl) by shuuk'Flocutus translated by best|Shiro_4
 
[Controls] [Graphics] [Dodging] [Map Control] [Underdog] [Timing] [Lead] [Sounds] [Respawning] [Prediction] [Suprise] [Shieldbug] [Tricks] [FeignDeath] [General]

:Hammer: :Enforcer: :Bio: :Schock: :Pulse: :Ripper: :Minigun: :Flak: :RL: :SniperRifle:
General
General

Kilka podstawowych wiadomości o Unreal Tournament. Nic czego byś potrzebował grając, ale coś co dobrze jest wiedzieć.

przyspieszenie w powietrzu:    35%
kontrola w powietrzu:   nie
wysokość gracza:   78uu
szerokość gracza:   38uu
rozmiar strefy headshota:    38 x 26uu (poniżej 1/3 wielkości gracza)
prędkość chodzenia:   160uu
prędkość biegu:   400uu
predkość dodgingu:   600uu
wysokość skoku:   67uu
wysokość skoku gdy idziesz:    56uu
wysokość skoku z butami:   605uu
wysokość skoku przy dodgu:    32uu

wszytkie dane zostały pobrane przy ustawieniach hardcore, gdzie są o 1.21 większe niż normalnie.

prękość przełanczania broni:    800 ms
wartość pancerza:
thight pads:   50
body armor:   100
shield belt:   150
poziom wchłaniania obrażeń:
thigh pads:   50%
body armor:   75%
shield belt:   100%
wartość życia:
health pack:   20
health vial:   +5
big keg of health:   +100
maximum health: 199
maximum armor:   150 (200 z shield bug)